WBSO procesinnovatie & ICT/smart industry

Verschillende bedrijven hebben problemen met procesinnovatie in de WBSO, zeker als daarbij sprake is van ICT of ‘smart industry’ gerelateerde ontwikkelingen. Innovatieve projecten worden afgewezen of pas na uitgebreide toelichting goedgekeurd. Wat is er aan de hand? WBSO is anno 2017 aan te vragen voor de ontwikkeling van technisch nieuwe (onderdelen van) fysieke producten, fysieke productieprocessen of programmatuur en technisch-wetenschappelijk onderzoek.Over procesinnovatie (procesontwikkeling) in de WBSO kunnen we dus duidelijk zijn: het is een volwaardige categorie in de WBSO, en wordt behoorlijk goed benut door het bedrijfsleven, circa 20% van het budget.

In 2015 is Technisch Onderzoek (onderzoek gericht op verbetering van je productieproces) voor het laatst onderdeel geweest van de WBSO. Het had als doel ‘het realiseren van een significante verbetering van het productieproces’, bv. door de productiemethode substantieel te wijzigen.

Procesontwikkeling anno 2017
Technisch onderzoek en haalbaarheidsonderzoek is vanaf 2016 niet langer een onderdeel van de WBSO. Dat betekent dat alle procesgeoriënteerde projecten moeten voldoen aan de norm die wordt gehanteerd voor de ontwikkelingsprojecten (1). Met andere woorden, men beoogt een technisch nieuw werkingsprincipe waarbij sprake is van technische knelpunten en oplossingsrichtingen en zodoende een technisch risico. Co-development met derden is mogelijk, maar de aanvrager moet direct en technisch inhoudelijk betrokken zijn bij het oplossen van de technische knelpunten. Louter functionele eisen opstellen voor een derde is niet voldoende.

Smart Industry
De schoen wringt vaak waar het slimme nieuwe producten en/of productieomgevingen betreft, of de combinatie van product- of procestechnologie met ICT. Deze processen en/of producten zijn vaak lastig te beschrijven en in een succesvolle WBSO-aanvraag om te zetten. De combinatie van hardware met ICT, zoals bijvoorbeeld slimme producten en slimme productieomgevingen (smart systemen, verschillende componenten/producten die met elkaar praten, met software, sensoriek, connectiviteit, combinaties om het product op een nieuwe manier te laten werken) leveren vaak wél technische knelpunten en risico's op en zouden dus in aanmerking moeten komen voor de WBSO. Maar verschillende voorbeelden van lidbedrijven lijken er op te wijzen dat het goed en eenduidig beschrijven van de combinatie van hardware en software moeilijk is en (daardoor) problemen oplevert in de beoordeling door RVO.

Het WBSO-expertteam van FME heeft veel ervaring (en successen) in het aanvragen van WBSO voor procesinnovatie en smart industry projecten. We bevelen daarom technologiebedrijven die problemen ervaren met het aanvragen van WBSO voor dergelijke projecten aan om contact op te nemen voor advies en/of ondersteuning.

Meer informatie
FME Funding Innovation
T 06 5425 3989
E renze.blokland@fme.nl

FME Serviceteam
T 088 400 8 400
fmeserviceteam@fme.nl