Verzoek invullen vragenlijst ter voorbereiding overleg met banken

NEVAT overlegt enkele keren per jaar met vertegenwoordigers van banken en participatiemaatschappijen. De doelstelling is om elkaar te informeren over ontwikkelingen in de sector, maar ook om knelpunten op het gebied van financiering te benoemen en op te lossen. Afgelopen dinsdag 2 mei is er een vragenlijst naar alle leden uitgegaan. De resultaten hiervan willen we tijdens de eerstvolgende bijeenkomst op 30 mei bespreken en zullen we uiteraard ook aan jullie terugkoppelen. 

Hierbij graag het verzoek om deze vragenlijst in te vullen, zodat wij de resultaten hiervan kunnen bespreken tijdens de eerstvolgende bijeenkomst op 30 mei. Hoe meer respons, hoe beter en representatiever het beeld is! 

Alvast hartelijk dank voor jullie medewerking!