Veel herkenning en uitwisseling ervaringen bij Praetimus workshop

Op woensdag 17 mei vond de Praetimus workshop voor Productspecialisten en Processpecialisten plaats in Doetinchem. Joan Huisman van BOSCH Scharnieren was de gastheer. Hij benadrukte dat de opzet goed uitpakte en dat de groep bestond uit leden die veel ervaringen hadden en deze met elkaar konden uitwisselen. Het was volgens hem een goede en interessante workshop waarbij je je geen moment verveelde. Wij spraken een van de deelnemers, Raymond Sieljes van Romit, die zowel de workshop op 12 april als 17 mei bijwoonde. We vroegen hem onder andere wat hij van de workshop vond en of ze bij Romit het idee hebben nu een stap verder te zijn.  

Op 17 mei heb je de workshop voor Productspecialisten en Processpecialisten bijgewoond. Hoe is deze workshop bevallen?
De workshop is goed bevallen. Ik was op 12 april ook bij de Praetimus workshop voor Systeem Innovatoren aanwezig, maar toen bleek ik in de verkeerde groep te zitten. Ik besloot daarom om mij samen met een collega nogmaals in te schrijven voor de groep Processpecialisten. Ik vond de workshop erg interessant.

Ben je gisteren anders uit de workshop gekomen dan een maand geleden toen je in de verkeerde groep zat?
Ik ben zeker anders uit de workshop gekomen dan een maand geleden. De informatieverstrekking was hetzelfde, maar de sessie was veel interactiever omdat bedrijven uit hetzelfde vakgebied bij elkaar waren gezet. Ik merkte dat ik met bedrijven zat die dezelfde inval hadden en dit leidde tot betere discussies.

Was de workshop voldoende op jullie bedrijf gericht?
Het was zeker voldoende gericht op ons bedrijf. We bespraken tijdens de workshop twee hoofdpunten waar drie agendapunten aan gerelateerd waren. Per punt behandelden we vervolgens hoe de markt in elkaar zit en gingen we in op onderliggende informatie. Na de informatieverstrekking kwam er een discussie op gang en viel mij op dat iedereen zich in de besproken punten herkende. Dit zorgde ervoor dat we onze ervaringen met elkaar konden delen.

Heb je nu het idee dat je een stap verder bent? Heb je er concreet iets aan gehad?
Intern zijn we al bezig met SWOTS om zo onze strategie te kunnen aanscherpen. De informatie en ervaringen die tijdens de workshop ingebracht en gedeeld zijn met elkaar zijn voor ons waardevolle informatie. Dit zal zeker de interne gesprekken bij ons bevorderen. 

Sta je open voor een vervolgsessie?
Het plan voor de vervolgsessie was om een SWOT-analyse te maken. We zijn er met elkaar uitgekomen dat dit voor het gehele marktsegment niet wenselijk is. Alle bedrijven stonden er zeker voor open om een SWOT-analyse te maken, maar dan bedrijfsspecifiek. Er is afgesproken dat iedereen de SWOT-analyse afzonderlijk uitvoert zonder hier een vervolgsessie aan te wijden.    

Zou je zelf nog iets kwijt willen?
Ik ben overwegend positief over de workshop. De verhouding tussen informatieverstrekking en discussie was goed en we hadden genoeg ruimte om vragen te stellen en onderwerpen uit te diepen. We zijn met ons bedrijf zeker een stap verder gekomen. Wel had ik graag een drietal bedrijven meer bij de workshop willen zien.