NEVAT vicevoorzitter Eric-Jan Dekker over cross-sectorale bijeenkomsten

Ieder jaar worden er door het land een aantal cross-sectorale bijeenkomsten gehouden, waarbij leden onderling kennis met elkaar delen. De onderwerpen worden door de leden zelf aangedragen en kunnen variëren van technologieontwikkeling tot personeelsbeleid. De bijeenkomsten zijn persoonlijk, laagdrempelig en in kleine groepen. Eric-Jan Dekker, vicevoorzitter van NEVAT, heeft naar aanleiding van de NEVAT speerpunten een vast format voor de cross-sectorale bijeenkomsten gecreëerd en vertelt onder andere over het belang van kennisdeling en interessante onderwerpen voor in de nabije toekomst. 

Hoe komt een cross-sectorale bijeenkomst tot stand?
Aan het begin van het jaar hebben we ingezet op 12 cross-sectorale bijeenkomsten. Er is vanuit het bestuur geklankbord en naar aanleiding van de hieruit voortgekomen speerpunten hebben Kees de Schipper en ik een vast format gecreëerd voor de cross-sectorale bijeenkomsten. Zo heeft iedere ronde tafel een host en bestaat de bijeenkomst telkens uit dezelfde onderdelen. Eerst volgt er altijd een korte introductie en daarna laten we de middag vooral vrij aan de deelnemers om deze naar eigen wens in te vullen. Er worden vaste agendapunten besproken en we vragen de deelnemers aan het eind ook altijd om een feedbackformulier in te vullen. We willen de ideeën die uit de ronde tafel komen ook graag delen op de website in de vorm van een kort verslagje. Hierin vermelden we onderaan het bericht met wie de leden voor meer informatie contact kunnen opnemen.

Waarom is kennisdeling zo belangrijk voor NEVAT?
Twee jaar geleden is er vanuit het bestuur een strategie met speerpunten uitgezet. We zagen direct dat er al veel gebeurde binnen de diverse sectorgroepen. Zo zoeken leden elkaar geregeld op en delen ze kennis met elkaar. Wel kwamen we erachter dat het nog waardevoller zou zijn als dit ook tussen de sectoren zou gebeuren. Op deze manier kun je elkaar namelijk nog succesvoller maken. De cross-sectorale bijeenkomsten leveren hier een grote bijdrage aan.

Wat zijn op dit moment de nieuwste ontwikkelingen in de maakindustrie waarbij kennis gedeeld kan worden?
We hebben de leden gevraagd om zelf onderwerpen aan te dragen. Uit een lange lijst zijn uiteindelijk een aantal onderwerpen geselecteerd die ook daadwerkelijk thema’s voor dit jaar zijn geworden. Een van de ontwikkelingen die hoog op het lijstje staat, is flexibilisering. Bedrijven willen nog sneller en in een kortere doorlooptijd producten kunnen leveren. Daarnaast is internationalisering ook een belangrijk thema en geven leden aan dat toeleveranciers hierin mee moeten gaan. Overige onderwerpen zijn het personeelsbeleid van de toekomst, regelgeving en certificering, samen innoveren en elkaar opzoeken in de keten en samenwerken met de klant.

Wat zie je in de nabije toekomst als interessante onderwerpen voor cross-sectorale bijeenkomsten?
Ik denk dat bovengenoemde thema’s nog wel twee jaar van kracht zullen zijn. Andere thema’s die in de nabije toekomst nog interessant zijn, zijn in mijn ogen Internet of Things, Smart Industry vraagstukken, certification en cybersecurity.

Wat kan er beter? Heb je daar ideeën over?
Op dit moment is de communicatie nog onderbelicht. Tijdens de Algemene Ledenvergadering hebben leden aangegeven dat ze cross-sectorale bijeenkomsten interessant vinden. Bovendien worden deze bijeenkomsten voor en door leden georganiseerd. We zouden er dus veel actiever in moeten zijn en er meer over moeten communiceren. Daarmee bedoel ik niet alleen de marketing kant, maar moet juist ook aandacht besteed worden aan een persoonlijke uitnodiging (doelgericht leden benaderen). Ook is het belangrijk om na afloop altijd een kort verslagje op de website te plaatsen en leden te enthousiasmeren. We horen veel positieve geluiden, dus leden vinden het zeker waard om een uurtje te sparren over een interessant onderwerp.

Wanneer vindt de eerstvolgende bijeenkomst plaats en welk onderwerp zal dan besproken worden?
Een exacte datum voor de eerstvolgende bijeenkomst moeten we nog vastleggen. Wel hebben we van leden vernomen dat zij twee onderwerpen graag willen behandelen: Time-to-Market (gehele keten) en motivatie op de werkvloer. Deze onderwerpen staan daarom bovenaan het lijstje!