Verified
VDL NSA.jpg
De Run 4234 5503 LL VELDHOVEN Noord-Brabant Nederland

Als het om uw product gaat, is onze missie helder. Met praktische oplossingen verbeteren we de functionaliteit en verlagen we de integrale kostprijs van industriële en andere apparaten en producten. Dat geldt voor enkelstuks zo goed als voor serieproducties. Een groeiend aantal apparatenbouwers schakelt ons al in de ontwikkelingsfase in vanwege die praktische oplossingen op het vlak van bijvoorbeeld samengesteld precisie-plaatwerk. Desgewenst verzorgen we dan het totale traject van eerste schets tot technisch documentatie pakket.

In dat totale traject denken we mee over essentiële zaken als design en reproduceerbaarheid. Maar ook bijvoorbeeld hoe een apparaat het beste te servicen is. Zo realiseren we heel concreet toegevoegde waarde voor u. Resultaten komen altijd tot stand in overleg met de opdrachtgever en eventueel het ontwikkelingsbureau. Onze door kennis en ervaring gekwalificeerde engineers kunnen voor zeer specifieke vragen vertrouwen op een uitgebreid netwerk van deskundigen. VDL NSA Metaal gevestigd in Veldhoven is onderdeel van de VDL Groep en kan dus ook beschikken over de daarin verzamelde expertise en mogelijkheden.

Gespecialiseerd in Softtooled en Hardtooled productie
VDL NSA Metaal is zowel co-designer als co-maker en toeleverancier van samengesteld plaatwerk voor onder meer apparatenbouwers. We zijn gespecialiseerd in softtooled en hardtooled productie, die we ook geïntegreerd aanbieden. Voor de meeste complexe vraagstukken vindt VDL NSA Metaal altijd haalbare oplossingen die met een relatief korte doorlooptijd worden uitgevoerd.

Eigen modelshop
Time-to-market en levertijden zijn bijzonder belangrijk. Om de voortgang in het totale proces te bevorderen, hebben we een protobouw afdeling. Daar zetten we gevonden oplossingen snel en met eenvoudige middelen om in porto’s of in kleine serie producten. Zo toetsen onze engineers voortdurend aan de praktijk of de gekozen oplossingen ook werkelijk optimaal zijn. Het eindresultaat is een model dat optimaal is voor de gewenste functionaliteit en de fabricagetechniek.

Eigen gereedschapmakerij
De eigen gereedschapmakerij betekent tijdwinst in het productieproces. En dat kan dan een volledige volgsnijbuigstempel zijn voor bv. het dieptrekken van RVS en aluminium of voor een eenvoudige mal. We komen sneller tot het definitieve gereedschap en we zien erop toe dat gereedschappen in optimale conditie blijven.

Investeren in technologie
Het totale traject van co-design tot en met serieproductie is in hoge mate geautomatiseerd. VDL NSA Metaal beschikt over een geavanceerd machinepark voor veelzijdige bewerkingen en nabewerkingen. Omdat we een voorsprong te verdedigen hebben, zullen we blijven investeren in technologie. Daarnaast blijven we vanzelfsprekend investeren in het kennisniveau van onze mensen.

Gekwalificeerd team
Het team zet ons op voorsprong. VDL NSA Metaalindustrie telt zowel ambachtelijke vakmensen in plaatbewerking als inventieve engineers die sturen op functionaliteit. Samen vormen zij een team dat ideeën en concepten haalbaar maakt. We investeren constant in de kwaliteit daarvan: flexibiliteit in denken en handelen is immers een voorwaarde, omdat we steeds weer voor nieuwe vragen gesteld worden.

Voorraadbeheer en afroepgestuurde levering
Grotere series houden we desgewenst op voorraad om op afroep te leveren. Dat kan Just-in-Time zijn. Ook andere vormen van afroepgestuurd leveren zijn echter mogelijk. Voor ons staat daarbij altijd de snelheid in combinatie met de zekerheid dat uw processen door kunnen gaan voorop.

Waar is VDL NSA Metaal gevestigd?
VDL NSA Metaal is gevestigd in Veldhoven. VDL NSA Metaal is een onderdeel van de VDL Groep. Het VDL Hoofdkantoor is gevestigd in Eindhoven.