Verified
Logo Wilting.jpg
Parmentierweg 7 5657 EH EINDHOVEN Noord-Brabant Nederland

Welkom bij Wilting, uw internationale partner voor de industrialisatie en productie van hoogwaardige fijnmechanische onderdelen, assemblages en samengestelde onderdelen. Wilting is meer dan 30 jaar toeleverancier in de high-tech industrie. Onze klanten zijn Europese OEM-ers die wereldwijd concurreren.

Wij zijn “Specialisten in Maken en Maakbaarheid”. Dus in de engineering fase kunnen we al adviseren over maakbaarheid. Om u vervolgens te ontzorgen door de verantwoordelijkheid te nemen voor de industrialisatie en productie van uw componenten en/of modules.

Hierdoor kan u zich concentreren op innovatie & ontwikkeling en sales & service.

Specialisten in fijnmechanische onderdelenproductie

Uitbesteden van de productie van uw fijnmechanische onderdelen aan Wilting heeft de volgende voordelen:

– Prijsconcurrerend door 24-7 manarme productie
De meeste machines in de onderdelenproductie zijn voorzien van robotica en automatisering, waardoor ze volledig zelfstandig kunnen werken. De operator interactie beperkt zich hierdoor tot het opstarten en controleren van de machine/producten.

– EĆ©nduidig aanspreekpunt door projectmatige proces engineering
Voor het engineren van een nieuw productieproces wordt binnen Wilting een project manager aangesteld die ook zorgdraagt voor de afstemming met de klant.

– Kwaliteit verzekerd door borging in de productie
Kwaliteit wordt bij Wilting niet in de meetkamer gemaakt, maar in de productie. Vandaar dat kwaliteitscontroles zoveel mogelijk tussentijds in het productieproces worden gedaan.

– Schoon geproduceerd door discipline en betrokkenheid
Doordat de medewerkers binnen Wilting weten waarvoor het product wordt gevraagd, is er een hoge mate van discipline als het gaat om het volgen van specifieke instructies, zoals bijvoorbeeld ivm schoon produceren.

– Zekerheid voor herhaalopdrachten door vastlegging in systemen
De productie processen worden binnen Wilting ondubbelzinnig vastgelegd, waardoor herhaalopdrachten gegarandeerd op dezelfde wijze worden geproduceerd. Hierdoor bent u zeker van de doorlooptijd en kwaliteit van dergelijke opdrachten.

Specialisten in assemblage en supply chain management

Als u uw assemblages en supply chain management laat uitvoeren door Wilting zult u de volgende voordelen ervaren:

– Flexibiliteit door project- of proces-gestuurde assemblage
Afhankelijk van de omvang en looptijd van een opdracht wordt er binnen Wilting een project- of procesmatige assemblagelijn ingericht.

– Korte doorlooptijden door breed inzetbare resources
Voor alle assemblage-werkzaamheden worden medewerkers redundant opgeleid. Dit heeft niet alleen een voordeel tijdens ziekte, maar ook indien de vraag plotseling/onverwacht toeneemt.

– Kostenvoordeel door doordacht supply chain management & logistiek
Doordat Wilting midden in het netwerk staat en verstand van zaken heeft, zit het in onze natuur om de gunstigste condities te verkrijgen. Dit gecombineerd met een slimme en zeer directe logistiek, zorgt voor een extra kostenvoordeel voor de onderdelen die we inkopen.

– Kwaliteit geborgd door buddy-systeem
Naast reguliere kwaliteitsborging hanteert Wilting het buddy-systeem in de assemblage. Dit wil zeggen dat een collega gevraagd wordt het werk te controleren. Hierdoor blijven de lijnen kort en kan zeer adequaat hersteld worden.

– Stofvrije producten door montage in cleanroom
Indien gewenst door de klant heeft Wilting de mogelijkheid om de assemblage werkzaamheden te verrichten in een goed geoutilleerde cleanroom.

Specialisten in value chain management

Ontzorgen, volledige verantwoordelijkheid,

– Unieke innovatieve oplossingen door samenwerking met sterk netwerk van compatible partners.
Wilting heeft de beschikking over een breed netwerk van partners met allemaal hun eigen expertise. Door de juiste expertise bij elkaar te brengen en een vraagstuk voor te leggen, wordt innovatie gestimuleerd.

– Optimale productieketen door multidisciplinaire aanpak procesinrichting.
Het afstemmen van de verschillende processtappen in de keten, vraagt om een goede communicatieve eigenschappen en brede technisch kennis. De project managers van Wilting die verantwoordelijk zijn voor de inrichting van het productieproces, zijn hierop geselecteerd.

– Kwaliteit aantoonbaar door borging bij elke processtap
Door de processen te evalueren en producten tussentijds te inspecteren, wordt de kwaliteit geborgd. Om de traceerbaarheid van de kwaliteit te garanderen, worden meetrapporten etc. binnen Wilting zorgvuldig gearchiveerd.

– Volledig ontzorging door inzet van vakkundige Value Chain Managers.
Binnen Wilting worden hiervoor hoogopgeleide Value Chain Manager ingezet. Door hun specialisme en klantgerichtheid is adequate terugkoppeling naar de klant gegarandeerd.

Voorspelbaar door transparantie in logistiek en planning.
Door de transparante werkwijze zijn van plotselinge wijzigingen in gevraagde output de consequentie snel inzichtelijk. Binnen Wilting wordt er vervolgens alles aan gedaan om voor positieve verrassingen te zorgen.