Verslagen

  • 21 sepTry-out NEVAT Technologie roadmapping: Thema Digitalisering

    NEVAT Technologie roadmapping is een programma dat anderhalf jaar geleden is gestart om bewustwording bij de leden te creëren rondom het thema roadmapping. Het doel is tweeledig. Leden kunnen versneld in actie komen om er actiever mee aan de slag te gaan als onderdeel van hun bedrijfsstrategie en NEVAT kan, door het signaleren van de belangrijkste thema’s, participeren in de Smart Industry agenda. Na ruim anderhalf jaar onder de radar met de klankbordgroep te hebben geopereerd, heeft op 13 september jl. een try-out plaatsgevonden met 15 deelnemers bij Van der Hoorn Buigtechniek in Geldrop.