Business Coaching: bepaling van je scope

‘Je koers bepalen en resultaten halen’, zo eenvoudig is dat nog niet. NEVAT helpt in samenwerking met Innovox & Partners haar leden daarbij met businesscoaching. Ondersteund met digitale modules maar vooral ook in gesprekken, beantwoord je essentiële vragen voor de toekomst van je bedrijf. Hoe bepaal ik de koers van mijn bedrijf voor de komende jaren? Hoe kom ik van goede plannen naar actie en resultaat? Hoe kunnen we veranderingen beter en slimmer doorvoeren? Hoe ontwikkelen we een goede innovatieroadmap? De antwoorden komen niet van jou als directeur alleen, maar bij voorkeur samen met je managementteam of nog breder.

Om alle vragen goed te kunnen beantwoorden, biedt NEVAT een 4-stappenplan aan: Zien, Denken, Doen en Leren. Voordat je met de stappen begint, formuleer je welke vragen je voor de toekomst van je bedrijf beantwoord wilt zien. Ook bepaal je de randvoorwaarden die hierbij gelden en aan welke criteria de oplossing moet voldoen. Je bepaalt dus je Scope en de daarbij horende uitgangspunten. Voordat je start met het strategische planningsproces bepaal je in fase 0 welke strategische vragen leven binnen de organisatie. De nieuwe koers moet een antwoord zijn op deze vragen. Bepaal ook de criteria waarop de strategie later in het proces wordt getoetst en denk tevoren bewust na wanneer je wie betrekt bij dit strategisch planningsproces.

Strategische vragen

Bepaal welke strategische vragen leven binnen de organisatie en waar je met de strategie op in moet spelen. Bepaal ook de criteria waarop de strategie later in het proces wordt getoetst.

Stap 1: Tijdshorizon en randvoorwaarden
Bepaal de tijdshorizon voor de strategie. Kijk je 1, 3, 5 of 10 jaar vooruit? Wat de juiste horizon is verschilt per sector en per bedrijf. Vaak is 3 jaar een periode die te overzien is en tegelijkertijd voldoende ruimte biedt voor echte vernieuwing (ambitie). Definieer ook de andere randvoorwaarden. Denk aan: Wanneer moet het plan klaar zijn? Wie moet je bij het proces betrekken? Hoe en wanneer doe je dit? Deze keuze is essentieel voor het creëren van draagvlak van het plan en de uiteindelijke inhoudelijke kwaliteit daarvan.

Stap 2: Strategische vragen
Leg interne en externe stakeholders (denk aan MT, medewerkers, belangrijke partners en klanten) de volgende vragen voor:

 • Stel je staat voor een alwetend orakel. Je mag één vraag stellen over de toekomst van onze organisatie of onze sector. Welke vraag zou dat zijn?
 • Waar lig je wakker van? Welke onderwerpen houden je bezig? (of: Waar zou je in onze situatie wakker van liggen?)

Dit resulteert in een lijst met strategische vragen. Categoriseer deze per tijdshorizon om inzicht te krijgen in de relevantie van de vragen voor de nieuwe koers en de urgentie van de vragen:

 • Korte termijn: minder dan 2 jaar
 • Middellange termijn: 2 tot 5 jaar
 • Lange termijn: langer dan 5 jaar

Ontwerpcriteria

Stap 3: Ontwerpcriteria
Gelijktijdig met stap 2 vraag je stakeholders naar wat zij belangrijk vinden aan de nieuwe koers? Op basis van welke criteria maken ze keuzes tussen de verschillende ideeën en hoe beoordelen ze de koers? Enkele willekeurige voorbeelden:

 • De nieuwe koers moet aansluiten bij ontwikkelingen in de omgeving.
 • De nieuwe koers moet resulteren in een omzetgroei van 10%.
 • De nieuwe koers moet bijdragen aan de aantrekkelijkheid van onze organisatie als werkgever.
 • De nieuwe koers moet te financieren zonder vreemd vermogen.
 • De nieuwe koers moet de ecologische impact van onze organisatie verminderen.
 • De nieuwe koers moeten we kunnen uitvoering met de aanwezige of redelijk eenvoudig te verwerven kennis en vaardigheden.

Resultaat van stap 1 t/m 3

 • Strategische vragen
 • Ontwerpcriteria
 • Een weloverwogen Teamsamenstelling (eventueel gefaseerd) t.b.v. de planvorming, koersbepaling en latere uitvoering.