Business Coaching: het 4-stappenplan in een overview

‘Je koers bepalen en resultaten halen’, zo eenvoudig is dat nog niet. NEVAT helpt in samenwerking met Innovox & Partners haar leden daarbij met businesscoaching. Ondersteund met digitale modules maar vooral ook in gesprekken, beantwoord je essentiële vragen voor de toekomst van je bedrijf. Hoe bepaal ik de koers van mijn bedrijf voor de komende jaren? Hoe kom ik van goede plannen naar actie en resultaat? Hoe kunnen we veranderingen beter en slimmer doorvoeren? Hoe ontwikkelen we een goede innovatieroadmap? De antwoorden komen niet van jou als directeur alleen, maar bij voorkeur samen met je managementteam of nog breder.

Om alle vragen goed te kunnen beantwoorden, biedt NEVAT een 4-stappenplan aan: Zien, Denken, Doen en Leren. Dit stappenplan zie je onderaan het artikel.

Voordat je met de stappen begint, formuleer je welke vragen je voor de toekomst van je bedrijf beantwoord wilt zien. Ook bepaal je de randvoorwaarden die hierbij gelden en aan welke criteria de oplossing moet voldoen. Je bepaalt dus je Scope.

In Stap 1 ‘Zien’ maak je een foto van de huidige situatie van je bedrijf met behulp van de benchmark: waar zit momenteel je kracht, waarin onderscheid je jezelf en waar ben je kwetsbaar? Vervolgens kijk je naar belangrijke ontwikkelingen in je omgeving en formuleer je scenario’s: wat kan er gebeuren? Met een trendanalyse en scenarioplanning kom je tot de belangrijkste kansen en bedreigingen voor jouw bedrijf in de toekomst.

In Stap 2 ‘Denken’ maak je de belangrijkste keuzes voor je bedrijf en bepaal je je koers. Je bepaalt je visie en je ambitie en je maakt met de informatie uit stap 1 je strategische keuzes; welke kant ga je uit met je bedrijf? Je maakt dus als het ware een foto van het businessmodel van de toekomst; welke klanten ga je bedienen met welke producten en wat heb je daarvoor nodig. Je bepaalt ook hoe je dat businessmodel gaat realiseren.

In Stap 3 ‘Doen’ ga je over tot actie. Aan de hand van het OGSM Model (businessplan op 1 A4: objectives, goals, strategies, measures) bepaal je aan de hand van de uitkomsten van stap 2 je doelen, je uitvoeringsstrategieën en je maatregelen. Een uitdaging hierbij is op basis van je visie en ambitie ook te kiezen wat je niet meer doet. Echt keuzes maken dus. Met een actieplan ga je daadwerkelijk aan de slag en monitor je de voortgang en resultaten.

In Stap 4 ‘Leren’ evalueer en verbeter je continu waar je mee bezig bent. Vaar je nog de juiste koers? Of moet je je plannen aanpassen? Gemaakte keuzes evalueer je voortdurend, omdat de wereld om ons heen snel verandert.

Bij deze stappen zijn 4 Succesfactoren voor verandering van belang: (1) ondernemerschap en leiderschap, (2) verandervermogen, (3) impact en (4) discipline. Wil je echt resultaat boeken, dan moet je rekening houden met deze succesfactoren. Besef dat ze in alle stappen ertoe doen.

Dit is het eerste artikel over het 4-stappenplan in een reeks van 11 en geeft een overview van het geheel. In het volgende artikel gaan we in op de Scope: waar lig je wakker van? Wat zijn de vragen die je bezig houden?

Om jullie te helpen het stappenplan uit te voeren, organiseert NEVAT dit jaar 2 masterclasses van vier sessies. Het zijn echte ‘doensessies’, waarbij begeleiders van Innovox jullie door de vier stappen heen leiden. Je gaat aan de gang met stappenplannen, modellen en online tools en ook belangrijk je leert tijdens de sessies van elkaar. De uitnodiging lees je hier.