Alle activiteiten van NEVAT zijn gericht op het versterken van de marktpositie van de leden. NEVAT wil tastbare toegevoegde waarde bieden aan haar leden met als uiteindelijk resultaat dat de leden tot de kopgroep van het Europees toelevernetwerk horen. NEVAT heeft daarom als opdracht meegekregen om een aanpak voor het uitvoeren en verder ontwikkelen van het NEVAT-professionaliseringsprogramma te presenteren. In dit programma is het analyseren en interpreteren van benchmark-onderzoeksresultaten van lid-ondernemingen het startpunt en staat het klankborden / sparren / adviseren over strategische vraagstukken centraal.

Innovox & Partners (René van Ommeren en Peter Moerkens) voert in samenwerking met Alwin Pol (businesscoach NEVAT) en Edwin Dekker en Michelle Hoogsteen (beiden van het bureau NEVAT) het professionaliseringsprogramma Business Coaching uit. Samen vormen zij het projectteam. Het projectteam zal samen met de leden de huidige benchmark onder de loep nemen en met een doorontwikkelde benchmark 2.0 komen. Op basis hiervan zullen we leden naar behoefte coachen en ondersteunen bij Visie- en Strategie-ontwikkeling en ook bij Leiderschap- en Ondernemerschaps-ontwikkeling en mogelijk andere nog gezamenlijk te ontwikkelen modules. Uiteindelijk willen we leden ook coachen en ondersteunen bij de uitvoering van de strategie, vanzelfsprekend indien daar behoefte aan is. Via onderstaande berichten houden we jullie op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Login op de pagina NEVAT Business Coaching.

         

Download hier de Business Coaching infographic

Benchmark 2.0: digitaal, persoonlijk, eenvoudig en aantrekkelijk

Op dit moment zijn we druk bezig met het maken en testen van de nieuwe module, die op 1 april live zal gaan. Na een aantal proefsessies met leden van de klankbordgroep in april zal de Benchmark 2.0 voor alle coachingsgesprekken gebruikt gaan worden. Door de digitalisering van de benchmark kunnen leden vanaf 1 april altijd online hun benchmarkresultaten inzien, een eigen dashboard opstellen, zelf selecties maken van de voor hen relevante KPI’s, zelf vergelijkingen NEVAT-breed of per sector maken en snel sparren over de uitkomsten. Eind maart wordt de module aan de leden van de klankbordgroep gepresenteerd.
Lees verder

 

Update Business Coaching 2.0: wat kun je in 2018 verwachten?

NEVAT behoort tot de kopgroep van het Europees toelevernetwerk en wil deze koppositie door middel van continue ontwikkeling zien te behouden. De brancheorganisatie is daarom bezig met het verder professionaliseren van het Business Coaching programma op basis van de behoeften van de NEVAT-leden. Aan de hand van bedrijfsbezoeken en een digitale enquête zijn de behoeften van de leden in kaart gebracht en werden vragen over de toegevoegde waarde van het NEVAT-lidmaatschap en Business Coaching gesteld. Vervolgens zijn de resultaten geanalyseerd en werden twee plannen van aanpak geschreven die hieronder verder worden toegelicht.
Lees verder

Business Coaching traject vergroot bewustzijn voor Ter Hoek Vonkerosie

Ter Hoek Vonkerosie is de afgelopen jaren een andere koers gaan varen. Niet alleen is het bedrijf zich verder gaan specialiseren en heeft het een aantal nevenactiviteiten afgestoten, ook is de organisatie zich meer gaan richten op haar medewerkers en stelt ze de mens centraal. Het businesscoachingstraject van NEVAT maakte Gerrit ter Hoek bewust van de noodzaak voor deze koerswijzigingen: ‘De spiegel die het coachingstraject je voorhoudt, dwingt je uit je comfortzone te stappen, je eigen organisatie vanuit een ander perspectief te bekijken en maakt je bewust van de koers die je als ondernemer vaart’.
Lees verder

 

NEVAT Business Coaching in de praktijk bij Variass Veendam

Samen met Alwin Pol bezocht Vraag & Aanbod NEVAT-lid Variass, toeleverancier van elektronische en mechatronische maatwerkoplossingen in Veendam. Het bedrijf neemt vanaf de start deel aan het NEVAT Business Coaching project. ‘Wij zijn er zeker beter van geworden’, zegt CEO Henk Smid. Hij onderbouwt dit enthousiasme met enkele cijfers. Door de juiste strategische richting te kiezen en de daarop volgende keuzes van diensten steeg de omzet per fte van 130.000 euro in 2005 naar 232.000 euro in 2016. En met een personeelsbestand van 125 (waarvan 100 in Veendam en 25 in Drachten) kun je zo de omzet uitrekenen.
Lees verder

 

NEVAT Business Coaching: waar naartoe met je bedrijf?

Het NEVAT-ledenprogramma Business Coaching maakt een aantal veranderingen door. Zo heeft businesscoach van het eerste uur Anne Nijmeijer begin oktober, na twaalf jaar afscheid genomen en deze taak overgedragen aan Alwin Pol. Het is nu aan Alwin Pol om dit voort te zetten en te vernieuwen. De afgelopen maand is er een onderzoek gestart onder de 170 deelnemende bedrijven. 30 daarvan zijn bezocht en aan 140 is een enquête gestuurd. 65 procent daarvan heeft gereageerd.
Lees verder

 

Lidbedrijf VHE Industrial automation over NEVAT Business Coaching

VHE Industrial automation bestaat al bijna 60 jaar en opereert in de Brainport regio. VHE is gespecialiseerd in het oplossen van aandrijf- en besturingstechnische vraagstukken en richt zich vooral op machinebouwprojecten (mechatronica). Directeur Joop Essing nam onlangs samen met drie MT-leden deel aan NEVAT Business Coaching. Alwin Pol en Anne Nijmeijer begeleidden het eerste gesprek en volgende week vindt de vervolgsessie plaats. NEVAT sprak met directeur Joop Essing en operations directeur Marc van Happen over hun eerste ervaringen met NEVAT Business Coaching.
Lees verder