Directeur Kees de Schipper over de transitie van hardware naar software

Ik heb het van de week nu al twee keer gehoord. Hardware is uit, software is in en ook deze: drie dagen per week ben ik een maakbedrijf, twee dagen per week een ICT bedrijf. De teneur van deze opmerkingen is dat ICT steeds belangrijker wordt voor de maakindustrie. Hardware wordt steeds meer een commodity en software is onderscheidend. In de discussie wordt dan ook de indruk gewekt dat je je als maakbedrijf vooral kan onderscheiden op software en veel minder op hardware. Ik hoor dat aan en denk dan: geldt dat nu ook voor de toeleveranciers bij NEVAT?

Allereerst is het volgens mij belangrijk duidelijk te maken waar we het nu over hebben. Een toeleverancier heeft er baat bij om zijn processen te digitaliseren, bijvoorbeeld als we het hebben over de aansluiting tussen inkoop en productie. Hiermee worden, mits goed georganiseerd, kosten bespaard en de kwaliteit verhoogd. Aan de andere kant worden fysieke producten steeds vaker uitgerust met softwareapplicaties die het mogelijk maken om het product aan te sturen, te volgen en te monitoren. Twee ontwikkelingen die we ook als NEVAT duidelijk zien bij onze leden. Ik ben er ook van overtuigd dat hier voor ons nog een wereld is te winnen. Maar het gaat mij te ver om te denken dat je in de toekomst alleen concurreert op ICT/Software. Veel toeleveranciers onderscheiden zich vooral door hun kennis over de maakbaarheid en het ontwerp van producten. Daar zit hun toegevoegde waarde! En zeker, daar komt ook een hoop software en ICT bij kijken!

2017-12-01T11:25:57+00:001 december 2017|Actueel nieuws|