Hoe kijken je medewerkers aan tegen Smart Industry ontwikkelingen?

Wat komt er op jouw medewerkers af door Smart Industry? Wat betekent dat voor hun werk? En wat hebben ze nodig om succesvol te blijven? Dát onderzoeken FME en NEVAT samen met Berenschot en TIAS door een enquête onder medewerkers in de technologische industrie. Inzicht is nodig om als medewerker én onderneming in de toekomst succesvol te zijn. Nieuwe technologieën, robotisering en digitalisering bieden grote kansen, maar stellen ook eisen aan ondernemingen én medewerkers. De winnaars van straks zijn de ondernemingen én medewerkers die er nú in slagen hun wendbaarheid te vergroten, door te blijven leren en zich continu te blijven aanpassen aan de veranderende marktvraag.

Hoe werkt het?

Via een online enquête kunnen medewerkers van jouw bedrijf aangeven hoe zij kijken naar de nieuwe digitale werkelijkheid. Vraag de enquête aan voor jouw medewerkers. Je kunt voor elke locatie een unieke enquête aanvragen. Je ontvangt dan per mail een link naar de vragenlijst en een begeleidende tekst. Deze tekst kun je eventueel aanpassen en samen met de link verspreiden onder je medewerkers.

De resultaten van het onderzoek worden begin 2018 gepubliceerd. Bovendien ontvangen bedrijven met 20 respondenten of meer en rapportage op bedrijfsniveau. Hiermee krijg je inzicht in wat er voor jouw bedrijf nodig is om nu en in de toekomst productief te zijn. De rapportage bevat ook een benchmark ten opzichte van andere ondernemingen in de technologische industrie.

Meer info: https://www.fme.nl/nl/medewerkersaanhetwoord

Bestuur en directie van NEVAT vragen jullie om mee te doen. Ook binnen NEVAT hebben wij met elkaar besproken hoe belangrijk het is om aan de slag te gaan met verwachtingen van medewerkers op onze gezamenlijke toekomst. De resultaten uit dit onderzoek kunnen hierbij ondersteunen.

2017-12-07T16:08:56+00:003 november 2017|Actueel nieuws|