Actueel nieuws

 • 26 meiMaak kennis met de eerste Roland Berger Automotive Disruption Radar

  De automotive industrie bevindt zich op dit moment in de meest dramatische en verstorende fase in 150 jaar. Ondanks de groeiende onzekerheid die leidinggevenden hebben, moeten ze toch over de toewijzing van kapitaal op lange termijn beslissingen nemen. Om dit te kunnen doen, is continue monitoring en analyse van de dynamiek van de markt vereist. De doorbraak “Automotive Disruption Radar” levert de nodige begeleiding om te kunnen navigeren in de complexiteit die de automotive industrie te wachten staat.

 • 26 meiVerzoek invullen vragenlijst ter voorbereiding overleg met banken

  NEVAT overlegt enkele keren per jaar met vertegenwoordigers van banken en participatiemaatschappijen. De doelstelling is om elkaar te informeren over ontwikkelingen in de sector, maar ook om knelpunten op het gebied van financiering te benoemen en op te lossen. Afgelopen dinsdag 2 mei is er een vragenlijst naar alle leden uitgegaan. De resultaten hiervan willen we tijdens de eerstvolgende bijeenkomst op 30 mei bespreken en zullen we uiteraard ook aan jullie terugkoppelen. 

 • 26 meiSamenwerking tussen NEVAT en Link Magazine

  Link Magazine publiceert over samenwerkend innoveren en innoverend samenwerken in de maakindustriële toeleverketens, met het toegepaste onderzoek aan universiteiten aan het ene eind tot en met de logistieke processen aan de andere. Link publiceert over alle industriële sectoren, van de automotive tot en met de aerospace en van de chemie tot en met de scheepbouw. De leden van de NEVAT behoren bij uitstek tot de doelgroep van Link. Als lezers én als bron van informatie. Daarom is de redactie van Link Magazine bij uitstek geïnteresseerd in uw mededelingen.

 • 26 meiFME biedt overzichtelijk aanbod van verschillende subsidiemogelijkheden

  Half maart heeft FME de Subsidiekalender op de FME-website gelanceerd. Op de landingspage www.fme.nl/subsidiekalender staat een overzichtelijk aanbod van de verschillende subsidiemogelijkheden, zodat de webbezoeker hier gemakkelijk relevante informatie kan vinden. Bij alle subsidies wordt de expertise van FME Funding en Finance benadrukt. Het gebruiksgemak van de online kalender is ook opgepikt door andere partijen, zoals Netherlands Maritime Technology en High Tech NL, die het hebben overgenomen op hun website en/of de nieuwsbrief.

 • 5 aprMKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren 2017

  Ook in 2017 stellen kabinet en regio's gezamenlijk geld beschikbaar voor de MIT. Doel van de MIT-regeling is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. Innovatieve mkb-bedrijven kunnen vanaf 11 april 2017 subsidie aanvragen voor kennisvouchers, innovatie-adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten en R&D-samenwerkingsprojecten (klein en groot). De afhandeling gebeurt in volgorde van binnenkomst (first come, first serve), bij R&D-projecten in een tender (beste wint).