Blogs en interviews

 • 26 meiVeel herkenning en uitwisseling ervaringen bij Praetimus workshop

  Op woensdag 17 mei vond de Praetimus workshop voor Productspecialisten en Processpecialisten plaats in Doetinchem. Joan Huisman van BOSCH Scharnieren was de gastheer. Hij benadrukte dat de opzet goed uitpakte en dat de groep bestond uit leden die veel ervaringen hadden en deze met elkaar konden uitwisselen. Het was volgens hem een goede en interessante workshop waarbij je je geen moment verveelde. Wij spraken een van de deelnemers, Raymond Sieljes van Romit, die zowel de workshop op 12 april als 17 mei bijwoonde. We vroegen hem onder andere wat hij van de workshop vond en of ze bij Romit het idee hebben nu een stap verder te zijn.  

 • 26 meiDirecteur Kees de Schipper: Sectorbijeenkomsten staan open voor alle leden: ga eens (sector) vreemd!

  Ik zie dat binnen NEVAT veel kennis wordt gedeeld. Dat gebeurt NEVAT breed, maar zeker ook binnen de sectoren die bijeenkomsten organiseren over interessante thema’s. Binnen de groep System Developers hebben we het bijvoorbeeld gehad over competentieontwikkeling met goede externe sprekers. De GPI-groep heeft aandacht besteed aan “disaster recovery plans” en de PPP-groep kreeg een demonstratie van de nieuwe PECM vonktechniek: vrijwel geen slijtage aan het gereedschap, met één stuk gereedschap zijn grote series te produceren met exact dezelfde precisie. Goede, relevante onderwerpen die interessant zijn voor een bredere groep leden! Dat is ook de reden dat ik het bestuur het voorstel heb gedaan om (inhoudelijke) sectorbijeenkomsten open te stellen voor alle leden.

 • 23 mrtBestuurslid Peter Kerstjens over de toekomst van de toeleverancier

  NEVAT is gestart met de toekomstverkenning naar de veranderende rol van de toeleverancier. Wat zijn de hedendaagse ontwikkelingen in de ‘value chain’ en hoe speel je daar als toeleverancier op in? Onderzoeksbureau Praetimus heeft alle verschenen onderzoeken van de afgelopen tijd samengevat en teruggekoppeld aan het bestuur. De verkregen inzichten worden met NEVAT-leden besproken en getoetst tijdens een viertal workshops. Bestuurslid Peter Kerstjens vertelt ons over het belang van toekomstverkenning, het voornaamste doel van de workshops en de vervolgstappen.

 • 9 mrtNEVAT vicevoorzitter Eric-Jan Dekker over cross-sectorale bijeenkomsten

  Ieder jaar worden er door het land een aantal cross-sectorale bijeenkomsten gehouden, waarbij leden onderling kennis met elkaar delen. De onderwerpen worden door de leden zelf aangedragen en kunnen variëren van technologieontwikkeling tot personeelsbeleid. De bijeenkomsten zijn persoonlijk, laagdrempelig en in kleine groepen. Eric-Jan Dekker, vicevoorzitter van NEVAT, heeft naar aanleiding van de NEVAT speerpunten een vast format voor de cross-sectorale bijeenkomsten gecreëerd en vertelt onder andere over het belang van kennisdeling en interessante onderwerpen voor in de nabije toekomst.