HA

Holland Automotive (HA)

Holland Automotive is een marktgerichte sectorgroep van NEVAT met zo'n 35 aangesloten bedrijven. Het doel is de belangenbehartiging van deze bedrijven richting de Nederlandse en internationale auto-, bus- en truckindustrie (OEM's). Ook de grote (inter)nationale systeem- en moduleleveranciers (een belangrijke klant van de Nederlandse toeleveringsindustrie) behoren nadrukkelijk tot de doelgroep. Holland Automotive verenigt Nederlandse leveranciers van complete systemen, subsystemen modules en specifieke producten en bewerkingen. Van grondstoffen tot metaal-, kunststof-, elektrotechnische- en elektronicacomponenten.

Steeds meer autoproducenten (OEM's) werken met elkaar samen. Deze trend heeft zich voortgezet bij de systeemtoeleveranciers (Tier 1) Dit heeft tot gevolg dat dieper in de toeleverketen gelegen leveranciers zich nadrukkelijker dan voorheen moeten beraden op hun positie in deze keten en de rol die zij voor hun klant kunnen vervullen. In de automotive worden zware eisen gesteld aan de toeleveranciers. Niet alleen op het gebied van prijs, kwaliteit, logistiek en leverbetrouwbaarheid. Ook op tal van andere gebieden, zoals productontwikkeling moeten toeleveranciers steeds meer “in huis” hebben. Daardoor kiezen toeleveranciers van de automotive bewust voor deze industrie als klant en realiseren in deze sector aldus een groter deel van hun totale afzet. Op dit moment ligt dit percentage op gemiddeld 78%. (Automotive focus).

De doelstellingen van Holland Automotive zijn:

 • Het versterken van de (inter)nationale concurrentiepositie van de Nederlandse toeleveranciers aan de automobielindustrie.
 • Het actief bewerken van de afzetmarkt van de lidbedrijven .
 • Actieve participatie in voor de lidbedrijven interessante nationale- en internationale netwerken, waaronder de Federatie Holland Automotive en het Automotive Technology Centre.
 • Collectieve oplossingen aandragen voor sectorspecifieke vraagstukken, zoals risk management en recall.
 • Het netwerk zijn voor toeleveranciers.

Deze doelstellingen worden o.a. gerealiseerd door:

 • Het versterken van de (inter)nationale concurrentiepositie van de Nederlandse toeleveranciers aan de automobielindustrie.
 • Het actief bewerken van de afzetmarkt van de lidbedrijven .
 • Actieve participatie in voor de lidbedrijven interessante nationale- en internationale netwerken, waaronder de Federatie Holland Automotive en het Automotive Technology Centre.
 • Collectieve oplossingen aandragen voor sectorspecifieke vraagstukken, zoals risk management en recall.
 • Het netwerk zijn voor toeleveranciers.
 • Het organiseren van 'directeurenbijeenkomsten' (ledenvergaderingen)
 • Het organiseren van collectieve workshops en trainingen
 • Het bezoeken van potentiële klanten ten behoeve van lidbedrijven (individueel)
 • Het organiseren van handelscontactbijeenkomsten (collectief)
 • Het (laten) uitvoeren van collectieve onderzoeken (o.a. De Nederlandse automotive industrie; een inventarisatie van de sector)
 • Het deelnemen aan internationale vakbeurzen
 • Een regelmatige gedachtewisseling met de Nederlandse overheid
 • Het organiseren van een collectief benchmarkproject
 • Actieve invulling geven aan de Nederlandse bijdrage in internationale netwerken
 • Een eigen internetnieuwsbrief (tweewekelijks) en ledenbulletin (negen keer per jaar)