M&Z

Medisch & Zorg

Medische zorg in Nederland staat voor twee grote uitdagingen: kostenbeheersing en tekort aan geschoold personeel. Zowel de omvang van deze markt als de grootte van de uitdagingen bieden unieke kansen voor kennisintensieve bedrijven in de medische technologie, van start-up tot multinational. Een bijzondere groep bedrijven wordt gevormd door de toeleveranciers van de Original Equipment Manufacturers (OEM). Voor deze toeleveranciers, georganiseerd in de NEVAT en voor het merendeel te typeren als MKB, is het moeilijk een goed overzicht te krijgen van de belangrijkste ontwikkelingen en drijvers daarvan in de sterk gefragmenteerde zorgmarkt. Daardoor is het ook moeilijk voor de toeleveranciers om een gefundeerde innovatie- en investeringsstrategie te ontwikkelen waarmee de kansen op de Nederlandse zorgmarkt uitgebuit zouden kunnen worden. Komende jaren wordt voor de industrie een groei van ongeveer 6% per jaar verwacht.

3 Hoofddoelen:
De oprichting van het “Platform Medisch en Zorg” bij NEVAT heeft tot doel dat deelnemende ondernemingen beter in staat worden gesteld bij te dragen in het innovatieproces van afnemers in de keten waarmee zij toegevoegde waarde creëren en daarbij een positieve impuls geven aan de continuïteit van hun eigen onderneming door middel van:

  1. Vraag- en aanbodsessies, waarin OEM bedrijven met een specifieke product- ontwikkelvraag gericht in aanraking gebracht worden met relevante toeleveranciers.
  2. Een overzicht van de verschillende marktgebieden in de zorg met kengetallen over omvang en belangrijke spelers in die markten.
  3. Roadmaps voor verschillende marktgebieden in de zorg (bijv thuiszorg, hart- en vaatziekten, …) te ontwikkelen in gezamenlijke bijeenkomsten met relevante partijen als OEM bedrijven, toeleveranciers, zorgverzekeraars en zorgverleners.

Hoe gaan we dit bereiken:

Activiteiten organiseren
In hoge frequentie: doch ten minste 3 x per jaar bijeenkomsten organiseren - waarvan 1 bijeenkomst in het teken zal staan van een interne ledenbijeenkomst - de overige zijn bijeenkomsten met marktpartijen.

Samenwerkingsverbanden aangaan en structuren opzetten om informatie uit te wisselen. Samenwerken met bijvoorbeeld de in Holland Healthtech ondergebrachte OEM’s (het exportcluster Task Force Healthcare-ACTIZ- Achmea- ING- Berenschot e.d.).

Ketensamenwerking
Bovenstaande kan alleen bereikt worden als alle relevante stakeholders samenwerken in innovatie en ontwikkeling. Dit betekent voor NEVAT toeleveranciers, leden van het “Platform Medisch en Zorg” organiseren van bijeenkomsten met OEM’s (Holland HealthTech-FME-CMW)- zorgverzekeraars (zoals Achmea)-banken - ziekenhuizen (zoals Radboud-Reinier de Graaf-VUMC- AMC- Ziekenhuis Rivierenland) en kennisinstellingen als TU Delft.

Projecten draaien/Markten onderzoeken
NEVAT organiseert ronde-tafel gesprekken met potentiele eindklanten (ziekenhuizen/verpleeghuizen/OEM’s-start-ups etc.) Deze ronde-tafel gesprekken kunnen voor de NEVAT leden leiden tot concrete business maar leiden in ieder geval tot zeer relevante marktinformatie in marktgebieden waarin leden actief zijn. Ook rondetafels met andere direct belanghebbenden die kunnen leiden tot relevante marktinformatie kunnen hieronder worden geplaatst (bijvoorbeeld database Achmea, ING bank en anderen).