EMS

Electronic Manufacturing Services (EMS)

De sectorgroep Electronic Manufacturing Services (EMS) is per 1 januari 2003 opgericht en bundelt binnen de NEVAT de krachten van de bedrijven die zijn gespecialiseerd in de productie van elektronica. Aangesloten leden realiseren een substantieel deel van de omzet met assemblage en/of productie van elektronische producten en/of halffabricaten. Denk daarbij aan het assembleren (bestücken) van printplaten, fabricage van pcb's, maar ook aan het samenstellen van complete producten waarin elektronica dominant aanwezig is.

De sectorgroep heeft als missie: "Het prominent positioneren van de Nederlandse dienstverlenende elektronica-productiebedrijven op de internationale markt" en wil via het ontplooien van gezamenlijke activiteiten de concurrentiepositie van de aangesloten leden versterken, en daarmee tevens de concurrentiepositie van de elektronicabranche in Nederland.

Tevens wil zij een actieve bijdrage leveren om de vakkennis - die nodig is om de branche continu te verbeteren - zeker te stellen en op te waarderen. De sector groep is zodanig georganiseerd dat zij naast de actualiteiten in de sector ook Technologie & Innovatie een belangrijk speerpunt heeft gemaakt. De Technologie groep komt een aantal keren per jaar bijeen en werkt met een eigen voorzitter en projectteam. Door het innovatieve karakter van leden onder de aandacht te brengen van de rest van de maakindustrie zal tevens een positieve bijdrage worden geleverd aan het imago van de bedrijfstak. Het streven is tevens een keer per twee jaar een groot congres te organiseren, waarbij de visie van de markt centraal staat.

Aangesloten leden kenmerken zich door een pro-actieve houding en zijn bereid een actieve bijdrage te leveren die nodig is om de doelstellingen van de EMS-sectorgroep te realiseren. Ze zijn continu op zoek naar de beste oplossingen voor haar opdrachtgevers.

Het lidmaatschap van de sectorgroep EMS staat open voor leden van de NEVAT, die:

  • Een substantieel deel van de omzet realiseren met assemblage en/of productie van elektronische producten en/of halffabricaten.
  • Ondernemen voor eigen rekening en risico.
  • Werken voor meerdere opdrachtgevers.
  • Componentenleveranciers, handelshuizen en/of intermediairs kunnen geen lid worden van EMS.
  • Moeten bereid zijn een actieve bijdrage te leveren, nodig om de doelstellingen van de EMS-sectorgroep te realiseren.