GPI

Sectorgroep Plaatverwerkende Industrie (GPI)

De Groep Plaatverwerkende Industrie van NEVAT, rond de 50 bedrijven groot, is een sterk innoverende bedrijfstak. De laatste jaren is zeer veel geïnvesteerd in geavanceerde bewerkingsmachines en gereedschappen. Daardoor zijn zowel de productie- als de logistieke processen verder geoptimaliseerd.

Nederlandse plaatverwerkers zijn eraan gewend om snel en adequaat in te spelen op een veranderende marktvraag of op nieuwe eisen. Dat garandeert een zeer korte 'time to market.' Voor veel grote Original Equipment Manufacturers is zo'n hoge mate van flexibiliteit een absolute voorwaarde om de internationale concurrentie voor te kunnen blijven.

Het gaat daarbij overigens niet alleen om toelevering, maar ook om actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling en engineering van nieuwe producten. Dat kan aantrekkelijk zijn wanneer het bijvoorbeeld optimale afstemming van materiaalkeuze en productietechnieken betreft. Kortom, een toeleverende partij als de Nederlandse plaatverwerkende industrie heeft zich ontwikkeld tot een sector met een belangrijke toegevoegde waarde. Al met al maakt het de Nederlandse plaatverwerkende industrie tot een uiterst interessante partner.

De doelstellingen van de Groep Plaatverwerkende Industrie zijn:

  • Een substantieel deel van de omzet realiseren met assemblage en/of productie van elektronische producten en/of halffabricaten.
  • Versterken van de concurrentiepositie van de Nederlandse Plaatwerkindustrie in binnen- en buitenland.
  • Verkrijgen van inzicht in de ontwikkelingen in de sector, t.o.v. de branche in binnen- en buitenland.
  • Participeren in (inter)nationale netwerken

Deze doelstellingen worden gerealiseerd door het organiseren van bijeenkomsten en projecten binnen dit kader. Voorbeelden zijn:

  • Stimuleren van benchmarkonderzoek bij de GPI leden.
  • Samenwerking stimuleren met buitenlandse organisaties: ICOSPA lidmaatschap, ORGALIME, etc.
  • Bezoeken van kennisinstituten.
  • Bedrijfsbezoeken bij de leden van de GPI.