GVN

Sectorgroep Groot Verspaners Nederland (GVN)

Groot Verspaners Nederland (GVN) verenigt lidbedrijven van NEVAT, die toeleverancier zijn van zware machinale bewerkingen, dan wel producten vervaardigen onder toepassing van zware machinale bewerkingstechnieken.

Hierbij speelt de afmeting van de producten die een opdrachtgever wenst te laten bewerken een belangrijke rol. Bij de lidbedrijven van de sectorgroep zijn één of meerdere van onderstaande technieken te vinden, te weten:

 • Carrouseldraaien > 2500 mm diameter.
 • Centerdraaien > 5000 mm draailengte.
 • Kotteren > 3000 mm.
 • Slijpen > 3000 mm.

De bedrijven die over genoemde technieken beschikken zijn te vinden in de databank waar op genoemde bewerking een geschikte leverancier geselecteerd kan worden.

De bedrijven in de zware machinale bewerking hebben de laatste jaren fors geïnvesteerd om grote complexe stukken met een hoge mate van precisie te kunnen bewerken voor verschillende sectoren in de industrie, waaronder de energie, petrochemie, zware machinebouw, maritieme sector (scheepsnieuwbouw en scheepsreparatie) en de offshore. De lidbedrijven beschikken over jarenlange praktische ervaring in de bewerking van zware en/of grote onderdelen. Ze stellen deze ervaring graag ten dienste aan de klanten en adviseren, indien gewenst, graag over de bewerkingstechnische aspecten van een ontwerp om zodoende tot een optimale oplossing te komen.

De doelstellingen van de sectorgroep Groot Verspaners Nederland zijn:

 • Versterking van de concurrentiepositie van aangesloten bedrijven in binnen- en buitenland.
 • Collectieve aanpak van individuele problemen gericht op een gezamenlijke oplossing.
 • Promotie van de aangesloten bedrijven bij nationale en internationale uitbesteders.
 • Inspelen op de technologische ontwikkelingen in de sector.

Deze doelstellingen worden o.a. gerealiseerd door:

 • De organisatie van ledenbijeenkomsten en kennisuitwisselingsbijeenkomsten.
 • De organisatie van thematische werkbezoeken en bedrijfsbezoeken aan lidbedrijven.
 • De organisatie van handelscontactbijeenkomsten in binnen- en buitenland.
 • Collectieve contracten met leveranciers van specifieke diensten.
 • Regelmatig overleg met het Ministerie van Economische Zaken

Het lidmaatschap van Groot Verspaners Nederland staat open voor NEVAT - lidbedrijven die over één of meer van genoemde zware bewerkingstechnieken beschikken in de genoemde afmeting(en).