PPP

Sectorgroep Precision Parts Platform (PPP)

Het Precision Parts Platform (PPP) verenigt als sectorgroep 30 NEVAT-lidbedrijven die leverancier zijn van componenten met toegevoegde waarde: het zijn de (hoogwaardige) probleemoplossers in de industrie.

Denk aan bedrijven die producent zijn van fijnmechanische producten in kleine(re) en grote(re) series. Ook zijn bedrijven lid die voor derden fijnmechanische bewerkingen uitvoeren of bijvoorbeeld stempels en/of matrijzen maken. De afgelopen periode zijn ook bedrijven die precisieonderdelen in kunststof en rubber produceren aan de sector toegevoegd.

De precisiebedrijven zijn al jaren internationaal actief. De klanten van PPP-leden zijn te vinden in nagenoeg alle sectoren van de industrie. Ook daar waar het diverse materiaaltoepassingen betreft zijn PPP-leden in staat te voldoen aan de meest uiteenlopende wensen. Bovendien beschikken zij over een zodanige (technologische) expertise, dat zij uitstekend in staat zijn een effectieve bijdrage te leveren aan het innovatievermogen van hun klant. Het zijn probleemoplossers bij uitstek!

Voor de precisie toeleverketen staat de komende periode in het teken van profilering in de vorm van ondermeer het uitdragen en uitwerken van competenties waardoor een betere focus ontstaat. Door de aangebrachte focus kan de vertaalslag worden gemaakt naar betere innovatie, die tot stand kan komen door samenwerking in opgedane netwerken en aanwezige en ontwikkelde knowhow en expertise. De PPP zal beter in staat zijn opdrachtgevers te ontzorgen en innovatieve bruggen te slaan met de aanwezige individuele specialisaties.

Belangrijk is dat er geen ‘one size fits all’ oplossing is. Er moet rekening worden gehouden met de uitdagingen waar elk individueel bedrijf voor staat. De komende periode zal de sector gaan werken aan het vertalen van abstracte lijnen naar de concrete praktijk van de (precisie-)industrie.

De doelstellingen van het Precision Parts Platform zijn:

  • Versterking van de concurrentiepositie van de Nederlandse precisietoeleveringsindustrie in binnen- en buitenland.
  • Innovatief inspelen op de ontwikkelingen in de precisiesector in binnen- en buitenland.
  • Promotie van de sector bij potentiële klantengroepen.

Deze doelstellingen worden o.a. gerealiseerd door:

  • ledenbijeenkomsten / kennisuitwisselingsbijeenkomsten .
  • bezoek aan OEM’ers.
  • gezamenlijk bedrijfsbezoek met andere werkgeversorganisaties (roadshow).
  • Overleg met kennis- en scholingsinstituten.
  • Marketing workshop.