SD

Sectorgroep System Developers (SD)

Fabrikanten van eindproducten, ook wel 'original equipment manufacturers' OEM-ers genoemd, eisen steeds vaker engineeringcompetenties van hun toeleveranciers. Als antwoord hierop, tekent zich in de maakindustrie een groep professionele engineeringbureaus af die zich hebben gespecialiseerd in de ontwikkeling van productiemiddelen (hightech systemen) en producten. De sectorgroep System Developers bundelt binnen de NEVAT de krachten van dit soort kennistoeleveranciers.

De System Developers hebben als missie om 'new business' te creëren door de driehoek van OEM-er, System Developers en System Suppliers bij elkaar te brengen. De groep wil dat doen door:

  • Het begrip "system developer" een herkenbare plek geven in het industriële speelveld van de maakindustrie (transparantie creëren).
  • Het kennisniveau van de leden op een hoger plan brengen.
  • Het netwerk van de System Developers in de waardeketen versterken.
  • De belangen van de leden behartigen.

In de keten van het product-creatieproces - die loopt van analyse, strategievorming, conceptontwikkeling, productontwikkeling, productierijp maken, produceren, marketing en sales en productverbetering - beperken de leden zich tot conceptontwikkeling, productontwikkeling en productierijp maken.

Het lidmaatschap van de sectorgroep System Developers staat open voor leden van de NEVAT, die (multidisciplinaire) engineering als hoofdactiviteit (werktuigbouw, elektronica/elektrotechniek, mechatronica, optica, embedded systems, besturingstechniek, software). De leden hebben zelf geen of nauwelijks eigen productiefaciliteiten, waarmee de onafhankelijkheid van het productontwerp wordt gewaarborgd. De productiefaciliteiten richten zich hoofdzakelijk op de bouw van prototypes. Detacheringsbureaus zijn uitgesloten.

Geïnteresseerd in een lidmaatschap? Vraag dan een uitgebreid informatiepakket aan met alle toetredingscriteria aan.