Business Coaching: Benchmark, de foto van je bedrijf

Hoe groot is onze toegevoegde waarde per medewerker? Hoe groot is ons financieel risico? Hoe hoog is het ziekteverzuim? Hoe groot is de effectiviteit van ons machinepark. De benchmark geeft het antwoord op deze en nog meer vragen. Maar vooral op de vraag: hoe presteren wij ten opzichte van andere bedrijven? Met andere woorden: hoe goed zijn onze scores nu eigenlijk?

"Benchmarking is het inventariseren van kwantitatieve grootheden en daarna op basis van peergroup samenstelling via statistische verwerking komen tot een bepaling van de relatieve en absolute positie van je bedrijf over een reeks van prestatie-indicatoren.” Dit is een hele volzin die je twee keer moet lezen, maar kortweg wordt bedoeld: waar staat mijn bedrijf ten opzichte van andere bedrijven? Het gaat bij benchmarking niet alleen om het vaststellen van je positie. Het gaat veel meer om het verkrijgen van informatie over de voor jouw bedrijf relevante prestatie-indicatoren, zodat je de continuïteit kunt versterken. Het is dus vooral van belang te investeren op de indicatoren die er voor jouw bedrijf echt toe doen. Het gaat er daarbij niet om overal de beste in te willen zijn. Je bepaalt de gebieden waar je tot de beste wil behoren en andere gebieden waarin je competent zou moeten zijn (goed is goed genoeg).

De benchmark is statisch: je maakt een foto van het ‘hier en nu’. Door vervolgens de stappen uit het 4-stappenplan - het bepalen van je koers en het uitvoeren van acties - te doorlopen, ga je je bedrijf ontwikkelen. Door daarna weer een foto te maken, weet je op welke gebieden je daadwerkelijk vooruitgang hebt geboekt. Zo kun je als directeur, samen met je MT, de ontwikkeling van je bedrijf over de jaren heen (T0, T1, T2, T..) richting geven en monitoren.