GPI NEXT GENERATION: Eerste traject persoonlijke ontwikkeling afgerond

Op 25 juni heeft de eerste groep jonge ondernemers van NEVAT GPI NEXT een ontwikkelingstraject afgerond. Het overnemen en doorbouwen van het familiebedrijf is een uitdaging; het behouden ervan is een minstens zo grote opgave. Binnen succesvolle familiebedrijven gaat ondernemerschap samen met betrokken eigenaren en harmonieuze familiaire verhoudingen. Daarbij is de professionele- en ook persoonlijke ontwikkeling van de volgende Next Generation een “must”. Want hoe doe je dat nu in de praktijk van alledag als (beoogd) opvolger?

Om de volgende generatie te helpen met het beantwoorden van vragen over het voortzetten, behouden en uitbouwen van het familiebedrijf voor de toekomst, ontwikkelde NEVAT in samenwerking met Mesa family business consultants een Next Generation programma waarin het samen ontwikkelen, ondernemen en ontmoeten centraal staat. Mesa is een expert in het begeleiden van ondernemende families met een familiebedrijf in onderlinge wissel- en samenwerking. Haar doel is families te begeleiden en de continuïteit van het bedrijf te borgen o.a. bij een naderende generatiewisseling.

Op 22 november 2018 is het NEVAT GPI NEXT platform opgericht. Met tien enthousiaste young potentials werd bij ITEQ Industries, een van de initiatiefnemers van het platform, een start gemaakt. Het ontwikkelingsprogramma omvatte drie interactieve bijeenkomsten in de periode van februari tot- juni 2019. De volgende thema’s stonden daarin centraal: familiebedrijf en familie; eigendom en zeggenschap en belonen/functioneren en persoonlijke ontwikkeling.

“Tijdens de sessies met Francois geef je zowel zakelijk als privé je kern-normen en waarden bloot, doordat je met een groep gelijkgezinde (aspirant)ondernemers aan tafel zit is een vertrouwensband van vitaal belang. Openheid en onderling vertrouwen zijn een tweetal kernwoorden die de GPI NEXT groep als gegoten passen. Francois Carstens is door zijn kennis en ervaring een genot om mee te werken en van te leren.” (Frank Kornelis, Thalens PPS)

Edwin Dekker van NEVAT GPI blijft de groep verder ondersteunen. Samen met Corné van Opdorp (NEVAT-voorzitter) en Anne-Jaap Deinum (NEVAT branchemanager) wordt bekeken hoe dit initiatief breder kan worden getrokken naar andere NEVAT-sectorgroepen.

NEVAT is voor dit programma de samenwerking aangegaan met Mesa family businessconsultants (sinds 2005) in de persoon partner/mede eigenaar Francois Carstens. Francois is naast adviseur voor familiebedrijven ook mediator, tweevoudig commissaris en docent voor (inkomende) commissarissen bij het NCD. Hij is gespecialiseerd in veranderingsprocessen bij familiebedrijven waarbij allerlei belangen vanuit verschillende invalshoeken in een goede balans en juiste samenhang moeten worden gebracht.

Achtergrond

De Groep Plaatverwerkende Industrie (GPI) is ca. 50 bedrijven groot en inmiddels alweer bijna 30 jaar oud. Zij is daarmee een van de oudste sectoren binnen NEVAT. De 50 bedrijven hebben een omzet van rond de 500 miljoen euro en er zijn ongeveer 3200 FTE werkzaam. NEVAT heeft drie speerpunten: bedrijfsvoering, technologie en de ondernemer.

De doelstellingen van de GPI zijn:

  • Het versterken van de concurrentiepositie van de Nederlandse plaatwerkindustrie in binnen- en buitenland;
  • Het verkrijgen van inzicht in de ontwikkelingen in de sector ten opzichte van de branche in binnen- en buitenland.

Deze doelstellingen worden gerealiseerd door het organiseren van bijeenkomsten en projecten binnen dit kader. Voorbeelden zijn:

  • Het stimuleren van verbetering binnen de bedrijfsvoering (denk bijvoorbeeld aan gezamenlijke discussies over de toekomst van het plaatwerkbedrijf en management van sociale innovatie);
  • De jaarlijkse studiereis;
  • Drie jaarlijkse bedrijfsbezoeken bij de leden van NEVAT GPI (de eerstvolgende is 14 januari 2019 bij Koolmees Forceertechniek).