Groep Plaatverwerkende Industrie

De Groep Plaatverwerkende Industrie (GPI) van NEVAT is een sterk innoverende bedrijfstak. De laatste jaren is zeer veel geïnvesteerd in geavanceerde bewerkingsmachines en gereedschappen. Daardoor zijn zowel de productie- als de logistieke processen verder geoptimaliseerd. De plaatverwerkers bij GPI zijn eraan gewend om snel in te spelen op een veranderende marktvraag of nieuwe eisen, waardoor ze een zeer korte ‘time to market’ kunnen realiseren. Door deze hoge mate van flexibiliteit kunnen GPI-leden hun internationale concurrenten voorblijven.

Specialisatie
Doordat GPI-leden over een korte ‘time to market’ en dus een hoge mate van flexibiliteit beschikken, hebben ze niet alleen een voorsprong wat betreft toelevering, maar ook in de actieve betrokkenheid bij de ontwikkeling en engineering van nieuwe producten. Deze positie kan aantrekkelijk zijn wanneer het bijvoorbeeld om het optimaal afstemmen van materiaalkeuze en productietechnieken betreft. Kortom, een toeleverende partij als de Nederlandse plaatverwerkende industrie heeft zich ontwikkeld tot een sector met een belangrijke toegevoegde waarde.

De doelstellingen van de Groep Plaatverwerkende Industrie zijn:

  • Een substantieel deel van de omzet realiseren met assemblage en/of productie van plaatwerk producten en/of halffabricaten
  • Versterken van de concurrentiepositie van de Nederlandse Plaatwerkindustrie in binnen- en buitenland
  • Verkrijgen van inzicht in de ontwikkelingen in de sector, t.o.v. de branche in binnen- en buitenland
  • Participeren in (inter)nationale netwerken

Deze doelstellingen worden gerealiseerd door het organiseren van bijeenkomsten en projecten binnen dit kader. Voorbeelden zijn het houden van bijeenkomsten bij lidbedrijven rondom specifieke issues zoals QRM en risico-inventarisaties, het stimuleren van benchmarkonderzoek bij de GPI leden,  de jaarlijkse studiereis en.  Verder zijn er ondermeer intensieve contacten toeleveranciers van GPI.

Documenten & Downloads

Je moet lid zijn van NEVAT om de vergaderstukken en documenten te kunnen downloaden.

Inloggen

Vergaderstukken

Vergaderstukken

  • 20180607 GPI notulen ledenvergadering Suplacon
  • 20171123 GPI notulen ledenvergadering BUMET

Documenten

Documenten

Er zijn op dit moment geen documenten

Groep Plaatverwerkende Industrie - leden

[sabai-directory-listings category=groep-plaatverwerkende-industrie]