Holland Automotive

De sectorgroep Holland Automotive (HA) is een marktgerichte sectorgroep binnen NEVAT. De groep behartigt de belangen die de bedrijven binnen de Nederlandse en internationale auto-, bus- en truckindustrie (OEM's). Ook de grote (inter)nationale systeem- en moduleleveranciers (een belangrijke klant van de Nederlandse toeleveringsindustrie) behoren tot deze doelgroep. Nederlandse leveranciers van complete systemen, subsystemen modules en specifieke producten en bewerkingen komen samen in deze sectorgroep. Dit kan variƫren van grondstoffen tot metaal-, kunststof-, elektrotechnische- en elektronicacomponenten.

Specialisatie
Steeds meer autoproducenten (OEM's) werken met elkaar samen, waardoor de leden zich steeds meer moeten beraden op hun positie in deze keten en de rol die zij voor hun klant kunnen vervullen. In de automotive worden bovendien zware eisen gesteld aan de toeleveranciers op het gebied van prijs, kwaliteit, logistiek, leverbetrouwbaarheid, maar ook productontwikkeling. Daardoor kiezen toeleveranciers van de automotive bewust voor deze industrie als klant en realiseren in deze sector een groter deel van hun totale afzet.

De doelstellingen van Holland Automotive zijn:

 • Het versterken van de (inter)nationale concurrentiepositie van de Nederlandse toeleveranciers aan de automobielindustrie
 • Het actief bewerken van de afzetmarkt van de lidbedrijven
 • Actieve participatie in voor de lidbedrijven interessante nationale- en internationale netwerken, waaronder de Federatie Holland Automotive en het Automotive Technology Centre
 • Collectieve oplossingen aandragen voor sectorspecifieke vraagstukken, zoals risk management en recall
 • Het netwerk zijn voor toeleveranciers

Deze doelstellingen worden onder andere gerealiseerd door het versterken van de (inter)nationale concurrentiepositie, het actief bewerken van de afzetmarkt van de lidbedrijven, het organiseren van bijeenkomsten, workshops en trainingen en het deelnemen aan internationale vakbeurzen. Ook het organiseren van een collectief benchmarkproject en het laten uit voeren van collectieve onderzoeken kunnen hieraan bijdragen.

Documenten & Downloads

Je moet lid zijn van NEVAT om de vergaderstukken en documenten te kunnen downloaden.

Inloggen

Vergaderstukken

Vergaderstukken

 • 20160309 HA verslag

Documenten

Documenten

 • 20170405 Heliox Presentatie Februari 2017
 • 20170405 Presentatie GINAF EV
 • 20160101 EMOSS Company Presentation 2016
 • 20170212 Indi Presi Hybride Trucks
 • 20170401 Roland Berger Disruption Radar

Holland Automotive - leden

[sabai-directory-listings category=holland-automotive]