Business Coaching2019-06-06T16:29:09+02:00

Business Coaching

In het professionalisering programma is het analyseren en interpreteren van benchmark resultaten van lid-bedrijven het startpunt. Daarna staat het klankborden, sparren en adviseren over strategische vraagstukken centraal.

Het professionaliseringsprogramma Business Coaching wordt uitgevoerd door Innovox & Partners en NEVAT businesscoach, Alwin Pol.
Samen vormen zij het projectteam. Dit team weet wat er speelt binnen de markt en waar de ondernemer behoefte aan heeft. Door direct in contact te staan met de leden, onderzoeken uit te voeren en in te zoomen op de benchmark, spelen zij in op de marktvraag. De resultaten die hieruit voortvloeien zijn het vertrekpunt van het professionaliseringsprogramma. Uiteraard is het programma in te zetten daar waar behoefte aan is.

Download bovenstaand stappenplan hier!

Waarom Business Coaching ?

  • Het biedt ondersteuning bij het ontwikkelen van bedrijfsvisie en strategie

  • Het biedt ondersteuning bij het ontwikkeling van leiderschap- en ondernemerschap

  • Het biedt de mogelijkheid om gezamenlijk modules te ontwikkelen

  • Het biedt coaching en ondersteuning bij de uitvoering van de strategie

Quotes deelnemers

Business Coaching staat bij leden bekend als een goed instrument. Daarnaast hebben we toegang tot een groot en interessant netwerk en kunnen we door middel van bijeenkomsten met ze optrekken en van elkaar leren.

Wij willen niet langer op alle aanvragen die wij binnenkrijgen offertes uitbrengen, maar alleen voor die opdrachten waar wij echt goed in zijn. In de benchmark zien we terug dat hier nu bewustere keuzes in worden gemaakt.

Het gaat erom dat je je bewust wordt hoe je als bedrijf zaken doet, waarom je een bepaalde werkwijze hanteert en wat klanten van jouw organisatie vragen.

De cijfers laten zien waar je als bedrijf staat en helpen in kaart te brengen hoe de organisatie zich door de jaren heen heeft ontwikkeld.

De spiegel die het coaching traject je voorhoudt, dwingt je uit je comfortzone te stappen, je eigen organisatie vanuit een ander perspectief te bekijken en maakt je bewust van de koers die je als ondernemer vaart.

Van ambitie naar actie

Nadat je inzicht in de uitdagingen van je bedrijf n.a.v. de interne en externe omgevingsanalyse hebt gekregen, is het zaak om deze te prioriteren in relatie tot de ambitie [...]

Kracht en kwetsbaarheid van je bedrijf

Vorige keer hebben we laten zien dat je met de benchmark kunt zien hoe je presteert ten opzichte van andere bedrijven. Het is een foto van het hier en [...]

Login Business Coaching
Neem contact op