Precision Parts Platform

Het Precision Parts Platform (PPP) bestaat uit lidbedrijven die (hoogwaardige) probleemoplossers in de industrie zijn. Producenten van fijnmechanische producten in kleine(re) en grote(re) series worden hiertoe gerekend, maar ook bedrijven die voor derden fijnmechanische bewerkingen uitvoeren of bijvoorbeeld stempels en/of matrijzen maken. Daarnaast zijn de afgelopen periode ook bedrijven die precisieonderdelen in kunststof en rubber produceren aan de sectorgroep toegevoegd.

Specialisatie
De precisiebedrijven zijn al jaren internationaal actief en kunnen voldoen aan de meest uiteenlopende wensen. Bovendien beschikken lidbedrijven binnen PPP over een zodanige (technologische) expertise, dat zij uitstekend in staat zijn een effectieve bijdrage te leveren aan het innovatievermogen van hun klant.

Toekomst
De komende periode staat in het teken van profilering in de vorm van het uitdragen en uitwerken van competenties waardoor een betere focus ontstaat. Hierdoor kan een vertaalslag worden gemaakt naar betere innovatie, die tot stand kan komen door samenwerking in opgedane netwerken ontwikkelde expertise. Dit zorgt er uiteindelijk voor dat leden de opdrachtgevers beter bedienen.

De doelstellingen van het Precision Parts Platform zijn:

  • Versterking van de concurrentiepositie van de Nederlandse precisietoeleveringsindustrie in binnen- en buitenland
  • Innovatief inspelen op de ontwikkelingen in de precisiesector in binnen- en buitenland
  • Promotie van de sector bij potentiële klantengroepen

Deze doelstellingen worden onder andere gerealiseerd door het organiseren van ledenbijeenkomsten en kennisuitwisselingsbijeenkomsten, bezoeken aan OEM’ers, gezamenlijke bedrijfsbezoeken met andere werkgeversorganisaties, overleggen met kennis- en scholingsinstituten en marketing workshops.

Documenten & Downloads

Je moet lid zijn van NEVAT om de vergaderstukken en documenten te kunnen downloaden.

Inloggen

Vergaderstukken

Vergaderstukken

Er zijn op dit moment geen vergaderstukken

Documenten

Documenten

  • 20180313 NEVAT Technology Roadmapping try-out 4
  • 20180313 NEVAT Technology Roadmapping try-out 3
  • 20180313 VDMA Guideline Industrie 4.0

Precision Parts Platform - leden

[sabai-directory-listings category=precision-parts-platform]