Speerpunt 2. Professionaliseren

NEVAT is het netwerk van Ambitieuze Toeleveranciers. “Connecting Winners” is het motto waarmee NEVAT haar leden ondersteunt in deze ambitie. Exclusief voor leden hebben we een eigen professionaliseringsprogramma. Onze businesscoach voert jaarlijks een business analyse bij de leden uit op basis van een uitgebreid benchmarkonderzoek. Strategie, leiderschap en ondernemerschap zijn daarbij de onderwerpen op de gespreksagenda. Belemmeringen in ontwikkeling en kansen worden besproken, waarbij je als lid een spiegel voorgehouden krijgt. Naast deze 1 op 1 aanpak zorgt NEVAT dat de opgedane kennis ook op groepsniveau binnen de vereniging wordt besproken en bediscussieerd. Leden leren hierbij van elkaar en komen samen tot een hoger niveau.