NEVAT Speerpunten

1. Toegang tot intern en extern netwerk

NEVAT leden maken veelvuldig gebruik van het netwerk dat NEVAT biedt. Er is veel openheid en vertrouwen binnen het Nevat-netwerk. Contacten worden op directieniveau gelegd en zijn laagdrempelig. Leden weten elkaar te vinden om kennis te delen, samen te werken of nieuwe business gezamenlijk te ontwikkelen.

2. Professionaliseren

NEVAT is het netwerk van Ambitieuze Toeleveranciers. “Connecting Winners” is het motto waarmee NEVAT haar leden ondersteunt in deze ambitie. NEVAT heeft exclusief voor haar leden een eigen professionaliseringsprogramma. Onze business coaches voeren jaarlijks een business analyse bij de leden uit op basis van een uitgebreid benchmarkonderzoek.

3. Kennis delen om te vermenigvuldigen

Oprecht kennis delen om uit te blinken en te vermenigvuldigen! Dat is waar NEVAT waarde creëert voor haar leden. NEVAT zorgt dat kennis wordt gedeeld en opgebouwd. Dit doen we door actief vraag en aanbod van kennis bij elkaar te brengen.

4. Technologie roadmapping

Om klaar te zijn voor de toekomst en concurrerend te blijven moeten bedrijven investeren in technologieontwikkeling. NEVAT zorgt dat haar leden nadenken over de mogelijkheden van overmorgen. Dit doet zij door ontwikkelingen te duiden en tools aan te bieden waarmee leden zelf aan de slag kunnen.

Samenhang tussen de speerpunten

Alle activiteiten van NEVAT zijn gefocust op het creëren van een zo groot mogelijk zakelijk resultaat voor de leden, zodat zij hun marktpositie kunnen versterken. Via de speerpunten professionaliseren en industriebeleid elimineert NEVAT de omstandigheden die dit belemmeren. Resultaat is dat NEVAT-leden tot de kopgroep van het Europese toelevernetwerk behoren.

Kernwaarden

  • NEVAT wil een nuttige en vooruitstrevende branchevereniging zijn voor ambitieuze toptoeleveranciers.

  • NEVAT maakt de keuze om TW te leveren voor haar doelgroep met als doel de concurrentiekracht te vergroten (continuïteit van de leden) en haar leden in staat te stellen een zo groot mogelijk zakelijk resultaat te behalen.

  • NEVAT faciliteert actieve marktgerichte en specialistische sectorgroepen die zelfsturend zijn. De missie, doelen en activiteiten van de sectorgroepen versterken de missie van NEVAT-breed.

  • NEVAT stimuleert de onderlinge samenwerking in de sectoren.

  • NEVAT wil zich in de markt van brancheverenigingen als “technologieleider” onderscheiden. Innovatie en ontwikkeling in het dienstenpakket zijn de belangrijkste drijfveren.

  • NEVAT wil haar onafhankelijke en zelfstandige positie behouden (niet via financiering of subsidies afhankelijk worden van derden).

  • NEVAT staat open voor samenwerking met andere branches op thema’s/projecten die de strategie van NEVAT versterken (moeten aanvullend zijn).

  • NEVAT koestert de combinatie van hoge content én fun.

NEVAT Quotes

Wat neemt u mee op de werkvloer vandaag?

Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all.

Dale Carnegie // Schrijver en trainer

Hell, there are no rules here - we're trying to accomplish something.

Thomas E. Edison // Uitvinder

Sometimes when you innovate, you make mistakes. It is best to admit them quickly, and get on with improving your other innovations.

Steve Jobs // Ondernemer

Happiness does not come from doing easy work but from the afterglow of satisfaction that comes after the achievement of a difficult task that demanded our best.

Theodore Isaac Rubin // Psychiater

Don't let your ego get too close to your position, so that if your position gets shot down, your ego doesn't go with it.

Colin Powell // Generaal

Being good in business is the most fascinating kind of art. Making money is art and working is art and good business is the best art.

Andy Warhol // Kunstenaar

Business, more than any other occupation, is a continual dealing with the future; it is a continual calculation, an instinctive exercise in foresight.

Henry R. Luce // Publicist

If one does not know to which port one is sailing, no wind is favorable.

Seneca // Filosoof

The hardest thing to understand in the world is the income tax.

Albert Einstein // Natuurkundige

Sluit uw bedrijf aan bij NEVAT voor meer business, meer support en meer inspiratie!

Alle activiteiten van NEVAT zijn gefocust op het creëren van een zo groot mogelijk zakelijk resultaat voor de leden, zodat zij hun marktpositie kunnen versterken. Via de speerpunten professionaliseren en industriebeleid elimineert NEVAT de omstandigheden die dit belemmeren. Resultaat is dat NEVAT-leden tot de kopgroep van het Europese toelevernetwerk behoren.

NEVAT Statistieken

200+
NEVAT LEDEN
2,9 mld
COLLECTIEVE OMZET
17.000+
WERKGELEGENHEID
120+
LANDEN
Netwerk van Ambitieuze Toeleveranciers