Van ambitie naar actie

Nadat je inzicht in de uitdagingen van je bedrijf n.a.v. de interne en externe omgevingsanalyse hebt gekregen, is het zaak om deze te prioriteren in relatie tot de ambitie die je hebt gedefinieerd. Om vervolgens dit effectief om te kunnen zetten in gerichte acties is het OGSM-model een praktisch en krachtig hulpmiddel. Veel organisaties blijven worstelen met enerzijds de prioritering en anderzijds het volharden én opvolgen van de gekozen acties omdat de dagelijkse operatie hiervoor vaak de focus wegneemt. Een meer planmatige aanpak met dit praktisch OGSM-model gecombineerd met een tevoren gemaakte “opvolgingsplanning” vergroot de kans op een meer succesvol uitgevoerd strategisch traject.

OGSM

OGSM is een model om jouw ambitie te vertalen naar concrete doelstellingen, strategische keuzes en acties. OGSM staat voor Objective (Ambitie), Goals (Doelstellingen), Strategies (Strategische keuzes) en Measures (KPI’s en acties). Bij de uitvoering staat de ambitie centraal en stuur je aan op het resultaat.

Naast diverse tools en tips (welke ook in onze masterclasses worden aangereikt) krijgt ook het onderwerp “Leiderschap bij verandering in organisaties” geruime aandacht. Aangezien dit een van de kritische succesfactoren is welke het welslagen van een geplande strategische organisatieverandering sterk beïnvloeden. Aandacht voor zowel de individuele basisbehoeften van medewerkers en leidinggevenden in relatie tot de pijlers van leiderschap (richting geven, mogelijk maken en verbinden) én wederzijds vertrouwen worden hierbij praktisch doorgenomen. Klik hier voor de modellen en tools. 

Meer weten over een effectieve en complete aanpak van het komen tot een strategische plan én een gedegen uitvoering hiervan? Meld je aan voor de masterclass Koers bepalen & Resultaten halen.