NEVAT bestaat 40 jaar!

NEVAT, de brancheorganisatie van toeleveranciers in de maakindustrie, bestaat 40 jaar.
Op 19 april 1979 is NEVAT in een Utrechts café op een bierviltje uitgedacht. Toen met de ambitie om de toeleveringsindustrie te bevorderen door het organiseren van evenementen en congressen. Nu, 40 jaar later, heeft NEVAT haar eigen professionaliseringsprogramma, een uitgebreide evenementenkalender en werkt ze samen met verschillende ketenpartners. Zo levert NEVAT een sterke bijdrage aan een krachtige toeleverindustrie in Nederland.

Onderneemt
NEVAT organiseert nog altijd evenementen. Maar zij heeft anno 2019 ook twee andere speerpunten: NEVAT Onderneemt en NEVAT Ontwikkelt. Ondernemen is het kloppende hart van de NEVAT-leden. Het ‘NEVAT Onderneemt’-programma biedt hulp aan leden door middel van een benchmark, business coaching modules en een interne business coach op het vlak van bedrijfsstrategie en strategie-executie.

NEVAT kent verder zeven verschillende sectoren waarbinnen ondernemers zich verbinden en elkaar versterken: Electronic Manufacturing Services, Groep Plaatverwerkende Industrie, Groot Verspaners Nederland, Holland Automotive, Precision Part Platform, System Developers en System Suppliers. Met ieder een eigen specialisatie en activiteiten. Samen strijden ze voor een krachtige toeleverende maakindustrie: klaar voor de toekomst!

Ontwikkelt
Technische kennis is belangrijk voor de NEVAT-leden. NEVAT organiseert themabijeenkomsten gericht op kennisontwikkeling. Zowel op technisch vlak als op bedrijfskundig vlak. Bijvoorbeeld met ‘Technology Roadmapping’ ondersteunt NEVAT haar leden in de technologische ontwikkeling van hun bedrijfsproces.

In onze steeds sneller veranderende wereld werkt NEVAT bovendien vaker samen met partners in de keten. Een sterke ketensamenwerking werkt positief door voor de leden en onze industrie, op diverse terreinen. Zo werkt NEVAT bijvoorbeeld samen met FPT-VIMAG, de branchevereniging van productietechnologie en – automatisering, aan een Smart Industry Skills lab op het gebied van gerobotiseerd lassen bij de stichting Vakopleiding Metaal. Doel van het skills lab is kennis over gerobotiseerd lassen te delen met meerdere bedrijven en hierbij opleidingen te betrekken, zodat nieuwe kennis wordt omgezet in nieuw leermateriaal.

Ontmoet
Lid zijn van een branchevereniging is elkaar ontmoeten en inspireren. Met NEVAT Ontmoet faciliteert NEVAT netwerkbijeenkomsten binnen de eigen vereniging, binnen de secties en met andere brancheverenigingen. Maar ook studiereizen binnen de sectoren maken onderdeel uit van het totale programma. Verder organiseert NEVAT jaarlijks in samenwerking met ketenpartners op de Hannover Messe, het Dutch Industrial Supply Pavilion. Hier staan industriële toeleveranciers centraal, waarbij leden zich kunnen profileren.